Chemochlor płynny

Płynny ustabilizowany preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody basenowej wg normy DIN 19643 za pomocą pompy dozującej. Zawiera ok. 15% aktywnego chloru. Dostępny w opakowaniach 25/35 kg.