Korekta pH i koagulacja

Aby woda w naszym basenie była krystalicznie czysta to oprócz dezynfekcji i korekty pH musimy dodatkowo stosować środki do koagulacji. Proces koagulacji umożliwia usunięcie na filtrze piaskowym zanieczyszczeń powodujących zmętnienie wody. Proces ten przebiega poprawnie jedynie przy dozowaniu optymalnej ilości koagulanta i zachowaniu właściwej wartości pH.