Zapobieganie wzrostowi glonów

Intensywna eksploatacja kąpieliska, deszcz i wysokie temperatury sprzyjają procesowi tworzenia się glonów. Glony rozmnażają się bardzo szybko, często w ciągu niewielu godzin i pokrywają ściany basenu, schody i dno śliską warstwą, która jest nie tylko nieestetyczna , ale stwarza również niebezpieczeństwo wypadków. Glony są również idealną pożywką dla bakterii i grzybów. Rozwojowi glonów trzeba więc od początku zapobiegać, ponieważ mogą być odporne na chlor, wymagane jest zastosowanie substancji czynnych - środków glonobójczych, które szybko i sprawnie gwarantują niszczenie glonów, w taki sposób aby skóra i oczy nie były podrażniane.