Instalacja wodna

Wszystkie elementy instalacji basenu szczegó??owo opisane znadj? Pa??stwo w naszym katalogu on-line, a nale??? do nich : skimmery z br?zu, stali lub tworzywa, dysza wlotu wody, dysza regulowana, ró??nego rodzaju z???czki, mufy, przepusty, odp??ywy denne, dysze denne, dysze ss?ce, muszle, odp??ywy. Szczególnie polecamy wyj?tkowo eleganck?, z wyko??czeniem pokryw w kolorze srebrnym seri? Chrome Edition.